Zaloguj się

Kursy - specyfika i czas trwania

Roczny kurs maturalny

Trwa 63 godziny zegarowe (60 minut). Kurs odbywa się raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe (5 minutowe przerwy). Kurs trwa przez cały rok szkolny zgodnie z jego kalendarzem. Zapewniamy pełne przygotowanie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu poprzez omówienie całości zagadnień w tym zadań i ćwiczeń. Każdy uczestnik regularnie otrzymuje specjalistyczne pomoce dydaktyczne w formie drukowanej. Dzięki niemu kursant ma szansę zdobyć niezbędną wiedzę do osiągnięcia dobrych wyników maturalnych.

Intensywny kurs maturalny

Składa się z 63 godzin zegarowych (5-o minutowe przerwy). Skierowane są do osób, które chcą w krótkim czasie przygotować się do egzaminu maturalnego. Kurs realizowany jest w systemie dwóch spotkań tygodniowo (w blokach po 3 godziny) od stycznia/lutego do końca kwietnia.

Na zajęciach uczniowie otrzymują zestaw materiałów niezbędnych do powtórzenia i utrwalenia już zdobytej wiedzy. Podstawą są arkusze maturalne i skrypty przygotowane przez prowadzących, którzy są wieloletnimi nauczycielami, egzaminatorami OKE. Na zajęciach kładzie się nacisk na wszystkie istotne zagadnienia obowiązujące na nowej maturze (zgodnie z wymogami OKE), a doświadczenie nauczyciele przekazują niezbędną wiedzę. Zrozumienie omawianych tematów i ciągłe rozwiązywanie zadań typu maturalnego to priorytety każdego prowadzącego.

Feryjny kurs maturalny

Składa się z 40 godzin zegarowych (5-o minutowe przerwy) i skierowane są do uczniów, którzy w trakcie ferii chcą skutecznie powtórzyć najważniejsze zagadnienia obowiązujące na egzaminie maturalnym. Kurs realizowany jest w systemie spotkań codziennych od poniedziałku do piątku (zajęcia trwają 4 godziny z przerwami) w okresie ferii zimowych.

Na zajęciach uczniowie otrzymują zestaw materiałów niezbędnych do powtórzenia i utrwalenia już zdobytej wiedzy. Podstawą są arkusze maturalne i skrypty przygotowane przez prowadzących, którzy są wieloletnimi nauczycielami, egzaminatorami OKE.

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele, którzy chętnie dzielą się z uczniem swoją wiedzą i umiejętnościami. Zajęcia mają głównie charakter ćwiczeniowy, to znaczy skupiamy się przede wszystkim na rozwiązywaniu jak największej liczby zadań typu maturalnego. Ćwiczenia są uzupełniane wykładem, który jest niezbędny do rozwiązania i omówienia danych zagadnień. Zasadniczym celem zajęć jest realizacja zadań z każdego działu objętego w wymaganiach maturalnych.

Kursy maturalne w ferie są dla tych, którzy w krótkim czasie chcą uzupełnić braki w wiedzy.

Kursy roczne

Język polski

przedmiot polski Wtorek 17:00 – 20:00

Język polski
rozszerzenie

przedmiot polski Wtorek 17:00 – 20:00

Matematyka

przedmiot matematyka Środa 16:30–19:30

Matematyka
rozszerzenie

przedmiot matematyka Sobota 14:00 – 17:00

Historia

przedmiot historia Czwartek 17:00 - 20:00

Biologia

przedmiot biologia Piątek 16:30 - 19:30

Geografia

przedmiot geografia Poniedziałek 16:30-19:30

WOS

przedmiot wos

Angielski

przedmiot angielski Czwartek 16:30-18:30

Angielski
Rozszerzenie

przedmiot angielski Czwartek 18:40 - 20:40

Niemiecki

przedmiot angielski

Rosyjski

przedmiot angielski

Fizyka

przedmiot fizyka Środa 19:00 - 21:00

Chemia

przedmiot chemia Poniedziałek 16:30 - 19:30

Kursy intensywne

Język polski

przedmiot polski
Środa 16:30 – 20:30

Język polski
rozszerzenie

przedmiot polski
Piątek 16:30 – 20:30

Matematyka

przedmiot matematyka
Środa 17:00 – 20:00
Sobota 14:00 – 17:00

Matematyka
rozszerzenie

przedmiot matematyka
Sobota 13:00 – 16:00

Historia

przedmiot historia
Sobota 10:00 – 12:00

Geografia

przedmiot geografia
Poniedziałek 16:30 – 19:30

WOS

przedmiot wos

Biologia

przedmiot biologia

Angielski

przedmiot angielski
Piątek 16:30 – 19:30
Sobota 10:00 – 13:00

Fizyka

przedmiot fizyka
Czwartek 18:00 – 21:00

Chemia

przedmiot chemia
Piątek 17:00 – 20:00

Niemiecki

przedmiot chemia

Rosyjski

przedmiot chemia

Kursy feryjne

Język polski

przedmiot polski

Dzień

poniedziałek - piątek

Godziny

10:00 - 14:00

Język polski
rozszerzenie

przedmiot polski

Dzień

poniedziałek - piątek

Godziny

14:15 - 18:15

Matematyka

przedmiot matematyka

Dzień

poniedziałek - piątek

Godziny

14:15 - 18:15

Matematyka
rozszerzenie

przedmiot matematyka

Dzień

poniedziałek - piątek

Godziny

10:00 - 14:00

Matematyka
online

przedmiot matematyka

Dzień

poniedziałek - piątek

Godziny

19:00 - 21:00

Angielski

przedmiot angielski

Dzień

poniedziałek - piątek

Godziny

18:30 - 21:00

Historia

przedmiot historia

Dzień

poniedziałek - piątek

Godziny

9:30 - 13:30

Chemia

przedmiot historia

Dzień

poniedziałek - piątek

Godziny

15:00 - 19:00

Niemiecki

przedmiot historia

Rosyjski

przedmiot historia

ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa
Tel: +48501320985
Email: agnieszka@maturra.pl